bomen
 
 
 
 


 
 

Deze methode gaat over de invloed van systemen waar je deel van uitmaakt, zoals je familie en je werk. In een systeem kunnen allerlei dynamieken en verstrikkingen spelen die maken dat je steeds weer tegen dezelfde problemen opbotst, en niet altijd de keuzes maakt die je zou willen maken; ze beïnvloeden je omgang met intimiteit en relaties, geld en succes, autoriteit en je plek in de groep, ziekte en gezondheid. Bij systemisch werk gaat het vaak om een aantal basisregels: een onbalans in geven en nemen - een grootvader die verkeerd trouwde en daardoor het familiegeld waar hij recht op had verloor -, iemand die de verkeerde plaats in het gezin kreeg of nam – een oudste zoon die onbewust en ongewild de plaats van zijn gestorven vader innam -, iets dat angstvallig verborgen werd gehouden om anderen te beschermen - een misval of abortus. Aan de basis ligt het feit dat elk individu zijn (familie)systeem hondstrouw is, ook al vlucht hij naar Australië of stuurt hij elke kerstmis opnieuw zijn kat naar het familiefeest …

Systemisch werk maakt verstrikkingen zichtbaar en helpt om ze te herstellen. Vaak wordt gewerkt met representanten, maar in het werk met jou alleen helpen matjes of andere verbeeldingen en visualisaties dynamieken zichtbaar maken.